تفاوت میان نسخه‌های «زمان خورشیدی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
←‏زمان خورشیدی ظاهری: در ویرایش قبل مبنای مقایسه ساعت رسمی شد.
(←‏زمان خورشیدی ظاهری: ابرابزار-ویرایش تعدیلی)
(←‏زمان خورشیدی ظاهری: در ویرایش قبل مبنای مقایسه ساعت رسمی شد.)
از آنجا که مدار انتقالی زمین بیضی است و خورشید در یکی از کانون‌های آن قرار دارد، متأثر از تقاطع دو قطر و انحنای کمان ها؛ بطور فصلی چهار نقطه برابری بین دو زمان ظاهری (حقیقی) با متوسط (رسمی)؛ و چهار نقطه تفاضل فصلی (ناهماهنگی) بین آندو ایجاد می‌شود.
 
تفاضل ساعت حقیقی با رسمی در چهار روز ۲۶ فروردین، ۲۳ خرداد، ۱۰ شهریور و ۴ دی ماه در یک لحظه صفر می‌شود؛ و حداکثر تفاضل فصلی ساعت حقیقی در ۲۴ اردیبهشت ۳دقیقه و ۴۲ثانیه منفی،مثبت، در ۴ مرداد ۶دقیقه و ۳۰ثانیه مثبت،منفی، در ۱۲ آبان ۱۶دقیقه و ۲۵ثانیه منفیمثبت و در ۲۲ بهمن ۱۴دقیقه و ۱۶ثانیه مثبتمنفی است.<ref>گاهشماری ایران، موسی اکرمی (۱۳۸۰)، ص ۲۷ (با کمی تعدیل).</ref>
 
در چهار روز اول ساعت حقیقی با رسمی در یک لحظه کاملاً منطبق می‌شوند در عین حال شبانه‌روز حقیقی حداکثر نیم دقیقه با شبانه‌روز رسمی (۲۴ساعت) تفاوت دارد. در چهار روز دوم حداکثر تفاضل فصلی دارند در عین حال در خلال روز حرکت ظاهری خورشید سرعت متوسط پیدا می‌کند و شبانه‌روز حقیقی (با تقریب ۱ ثانیه) حدود ۲۴ساعت می‌باشد.
|۲۶ فروردین ||{{قهوه‌ای|۳۰- ثانیه}} ||صفر (پس از نیمروز) || ۱۲:۰۰:۰۵
|-
|۲۴ اردیبهشت ||۱ثانیه ± صفر ||۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه منفیIIمثبتII || ۱۱:۵۶:۱۸
|-
|۲۳ خرداد ||{{قهوه‌ای|۳۰+ ثانیه}} ||صفر (کمی پس از نیمروز) || ۱۱:۵۹:۵۹
|{{سبز|اول تیر}} ||۱۳+ ثانیه || || ۱۲:۰۱:۵۵
|-
|۴ مرداد ||۱ثانیه ± صفر ||۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه مثبتIIمنفیII || ۱۲:۰۶:۳۰
|-
|۱۰ شهریور ||{{قهوه‌ای|۳۰- ثانیه}} ||صفر (پس از نیمروز) || ۱۲:۰۰:۰۲
|{{سبز|اول مهر}} ||۲۱- ثانیه || || ۱۱:۵۲:۲۶
|-
|۱۲ آبان ||۱ثانیه ± صفر ||۱۶ دقیقه و ۲۵ ثانیه منفیIمثبتI || ۱۱:۴۳:۳۵
|-
|{{سبز|اول دی}} ||۲۹+ ثانیه || || ۱۱:۵۸:۳۱
|۴ دی ||{{قهوه‌ای|۳۰+ ثانیه}} ||صفر (در نیمروز) || ۱۲:۰۰:۰۰
|-
|۲۲ بهمن ||۱ثانیه ± صفر ||۱۴ دقیقه و ۱۶ ثانیه مثبتIمنفیI || ۱۲:۱۴:۱۶
|}
{{ظهر}}