تفاوت میان نسخه‌های «الکساندر میخایلوویچ پروخورف»

جز
[[رده:برندگان جایزه دمیدوف]]
[[رده:برندگان جایزه لنین]]
[[رده:برندگان جایزه نوبل اهل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی]]
[[رده:برندگان جایزه نوبل اهل روسیه]]
[[رده:برندگان جایزه نوبل فیزیک]]