تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان سرخس»

با فرض حسن نیت ویرایش Prijayi (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(با فرض حسن نیت ویرایش Prijayi (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
|تراکم‌جمعیت=
|زبان=زابلی
زبان و گویش شهرستان :
 
فارسی سیستانی
 
32.3 %
 
بلوچی
 
28.7 %
 
فارسی خراسانی
 
20.6 %
 
عربی
 
11 %
 
تُرکی شاهسونی
 
5.7 %
 
کُردی کرمانجی
 
1.1 %
 
تُرکمنی
 
0.2 %
 
دیگران
 
0.4 %
 
 
 
|مذهب=شیعه- تسنن
|مساحت= ۵٬۳۹۶٫۸۸ کیلومترمربع
** [[دهستان مرزداران]]
:شهر: [[مزداوند]]
 
زبان و قومیت در شهرستان :
 
فارسی سیستانی
 
32.3 %
 
بلوچی
 
28.7 %
 
فارسی خراسانی
 
20.6 %
 
عربی
 
11%
 
تُرکی شاهسونی
 
5.7 %
 
کُردی کرمانجی
 
1.1 %
 
دیگران
 
0.6 %
 
== ویژگی‌ها ==