تفاوت میان نسخه‌های «بخش یزدان‌آباد»

برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* بخش یزدان آباد
** دهستان سیریز
** دهستان شبعجره
** دهستان یزدان آباد
شهر: [[یزدان شهر]]
۴۶

ویرایش