تفاوت میان نسخه‌های «ارنست رنان»

 
== نقد ==
ارنست رنان البته به خاطر تفکرات نژاد پرستانه و ضد سامی خود مورد انتقاد است. او معتقد است که نژاد سامی گرفتار دگماتیسم ذهنی بوده و مستعد تمدن نیست.<ref>The Racial Motif in Renan's Attitude to Jews and Judaism in: S.Almog (ed.), Antisemitism Through the Ages, Oxford 1988, pp.255 - 278</ref> او نژاد سامی را یک نژاد «ناقص» می‌دانست.<ref>[http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1603&letter=A#4621 Anti-Semitism, by Gotthard Deutsch, Jewish Encyclopedia]</ref>
 
<blockquote>«طبیعت نژادهای گوناگون برای کار کردن فراهم کرده‌است: نژاد چینی که چابکی شگفت‌انگیزی در کارهای دستی دارد و تقریباً هیچگونه احساس شرف و افتخار در او نیست، نژاد سیاه که نژاد کار بر روی زمین و کشاورزی است، با او به مهربانی و انسانیت رفتار کن تا همه چیز روبراه و آنگونه که شایسته‌است بماند. دیگر نژاد اربابان و جنگاوران است، نژاد اروپایی. اگر این نژاد نجیب را بکارهای پست مانند چینی‌ها و سیاهان بگماری شورش خواهند کرد... آنچه برای کاگر ما مایه شورش است مایه شادمانی یک چینی و یک فلاح (عرب) خواهد بود زیرا که آنان به هیچ عنوان مخلوقات نظامی (جنگجو) نیستند. هر کس را بکار مخصوص خود بگمار تا همه خوش باشند.»<ref>From </blockquote>''Ernest Renan, «La Reforme intellectuelle et morale»'' Paris: Calmann-Levy, 1929</ref>
کاربر ناشناس