تفاوت میان نسخه‌های «نظام جمهوری اسلامی افغانستان»