باز کردن منو اصلی

تغییرات

|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌بنیاد=
|جمعیت = ۳٬۸۱۰نفر5٬۸۱۰نفر
|رشدجمعیت=100%
|تراکم‌جمعیت=
|زبان= [[فارسی]] ([[گویش نیشابوری]])
کاربر گمنام