تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد ۱۹۱۹»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
قراردادی که در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ خورشیدی) میان دولت [[بریتانیا]] با دولت وقت ایران پس از هفت ماه مذاکره پنهانی با [[وثوق الدوله]] و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. بر اثر مخالفت‌های داخلیشدید واحمد خارجیشاه و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز به اجرا درنیامد.
 
== سابقه ==
کاربر ناشناس