باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|نسب=
|تاریخ تولد= ۱۲۶۷ (قمری) ـ ۱۲۳۸ (شمسی)
|شهر تولد= روستایمحله «مهرجرد» [[میبد]]
|کشور تولد= {{IRN}}
|محل تحصیل= [[عقدا]]، [[نجف]]، [[تهران]]
کاربر گمنام