تفاوت میان نسخه‌های «دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴»