قانون جهانی گرانش نیوتن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
<math>g = {4 \over3}{G}{R_e}{\rho_e}{\pi}</math>
 
که در آن <math>\rho_e</math> چگالی متوسط سیاره است.
 
== منابع ==
۲۰۸

ویرایش