باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
جز
Darafsh صفحهٔ زبان پارسی میانه را به زبان فارسی میانه که تغییرمسیر بود منتقل کرد
اعضای گروه سامانهٔ پاسخگویی، سازندگان حساب کاربری، مدیران
۱۷۹٬۴۳۵

ویرایش