باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
جز
Darafsh صفحهٔ زبان پارسی میانه را به زبان فارسی میانه که تغییرمسیر بود منتقل کرد