تفاوت میان نسخه‌های «اتحادیه ملی بسکتبال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
| مینیاپولیس/[[لوس انجلس لیکرز]] || ۱۶ || ۱۵ || ۳۱ || ||
|-
|https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%B2<nowiki/>|| ۶ || ۴ || ۱۰ || ||
| گلدن استیت واریرز || ۶ || ۴ || ۱۰ || ||
|-
| شیکاگو بولز || ۶ || ۰ || ۶ || ||
کاربر ناشناس