تفاوت میان نسخه‌های «امیرحسین خان ایلخان ظفر»

جز
[[رده:زادگان ۱۳۱۳]]
[[رده:سناتورهای ایران]]
[[رده:سیاست‌مدارانسیاستمداران اهل ایران]]
[[رده:نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی]]
[[رده:نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی]]
[[رده:نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای ملی]]
[[رده:نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای ملی]]
 
[[رده:نویسندگان اهل ایران]]
[[رده:نمایندگان شهرکرد در مجلس شورای ملی]]