باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| children =
| occupation = سیاستمدار فعال سیاسی اصلاح طلب
| profession = مدیرمسئول [[روزنامههمبستگی (روزنامه)|همبستگی]]{{-}}عضو شورای سردبیری روزنامه [[سلام (روزنامه)|سلام]]
|cabinet =
| alma_mater = [[دانشگاه آریامهر ]]