تفاوت میان نسخه‌های «امید نمازی»

افزودن مطلب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| height = {{height|ft=5|in=۱۰}}
| position = [[مدافع (فوتبال)|مدافع]]
| currentclub = رئالذوب مادریدآهن
| youthyears1 = ۱۹۸۴–۱۹۸۷
| youthclubs1 = [[West Virginia Mountaineers]]
۱۸

ویرایش