تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه پورتو»

بدون خلاصه ویرایش
دانشگاه پورتو به طور مستمر در میان بهترین دانشگاه های پرتغال رتبه بندی می شود. در ژون ۲۰۱۹، رتبه بندی جهانی دانشگاهی کیو اس، دانشگاه پورتو را بهترین در پرتغال و ۳۲۸ ام در دنیا معرفی کرد. بر اساس رتبه بندی اینترنتی دانشگاه ها (وبومتریک)، این دانشگاه یکی از ۱۰۰ دانشگاه برتر اروپاست. <ref>{{cite web|url=http://www.webometrics.info/en/Europe|title=Europe|publisher=|accessdate=21 June 2015}}</ref>
== ساختار ==
* [[https://www.fa.up.pt دانشکده معماری]], FAUP
* [https://www.fmd.up.pt دانشکده دندانپزشکی], FMDUP
* [httphttps://www.fep.up.pt دانشکده اقتصاد], FEP
* [[Faculdadehttps://www.fe.up.pt de Engenharia da Universidade do Porto|دانشکده مهندسی]], FEUP
* [http://www.fba.up.pt دانشکده هنرهای زیبا], FBAUP
* [https://www.fdup.up.pt دانشکده حقوق, FDUP
* [https://www.fl.up.pt دانشکده ادبیات, FLUP
* [https://www.fm.up.pt دانشکده پزشکی, FMUP
* [https://www.fcna.up.pt دانشکده تغذیه و علوم غذایی, FCNAUP
* [https://www.ff.up.pt دانسکده داروسازی, FFUP
* [https://www.fpce.up.pt دانشکده روانشناسی و علوم آموزشی, FPCEUP
* [https://www.fc.up.pt دانشکده علوم]FCUP
* [[Faculdade de Ciências da Universidade do Porto|دانشکده علوم]], FCUP [http://www.fc.up.pt]
* [[دانشکده ورزش]], FADEUP [httphttps://www.fade.up.pt دانشکده ورزش], FADEUP
* [[Institutohttps://www.icbas.up.pt de Ciências Biomédicas Abel Salazar|انستیتو علوم زیستپزشکی اَبِل سالازار]], ICBAS
* [https://www.pbs.up.pt مدرسه تجارت پورتو, PBS - UP
 
== منابع ==
۱۱۱

ویرایش