تفاوت میان نسخه‌های «ماهیان استخوانی»

جز
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
| name =ماهیان استخوانی
| status =
| status_system =
| status_ref =
| image = Osteichthyes-examples.png
| phylum =[[طنابداران]]
| classis =
| ordo =
| familia
| genus =
| species =
| infraphylum = [[آرواره‌داران]]
| subphylum = [[مهره‌داران]]
| superphylum = [[دوم‌دهانیان]]
| binomial =
| range_map =
}}
'''ماهیان استخوانی''' (نام علمی: ''Osteichthyes'') نام یک [[فرارده]] از [[زیرشاخه]] [[آرواره‌داران]] است.
|label1=[[گوشتی‌بالگان]]
|1={{کلاد
|label1=[[پرتوتاران]]
|1= [[تهی‌خار]] [[File:Coelacanth flipped.png|70 px]]
|label2=[[آویزبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[شش‌ماهی]]
|1= [[شش‌ماهی کوئینزلند]][[File:Barramunda coloured.jpg|70 px]]
|2= [[چهاراندام‌ریختان]][[File:Deutschlands Amphibien und Reptilien (Salamandra salamdra).jpg|70 px]]
}}
}}
|label2=[[پرتوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Cladistia]]
|1= [[پرباله‌ماهیان]][[File:Cuvier-105-Polyptère.jpg|70 px]]
|label2=[[Actinopteri]]
|2={{کلاد
|label1=[[غضروفی‌استخوانان]]
|1= [[تاس‌ماهی‌سانان]][[File:Atlantic sturgeon flipped.jpg|70px]]
|label2=[[نوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[درست‌استخوانان]]
|1={{کلاد
|1= [[کمان‌باله‌سانان]][[File:Amia calva 1908 flipped.jpg|70px]]
|2= [[ماهی سرسوسماری]][[File:Longnose gar flipped.jpg|70px]]
}}
|label2=[[پیوسته‌استخوانان]]
|2={{کلاد
|label1=[[بانوماهی‌ریخت‌تباران]]
|1={{کلاد
|1= [[بانوماهی‌سانان]][[File:M.E. Blochii ... Systema ichthyologiae iconibus CX illustratum (Plate 82) (white background).jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[استخوان‌ماهیان]][[File:Pterothrissus gissu1.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[پشت‌خاره‌سانان]][[File:Notacanthus sexspinis1.jpg|70px]]
|2= [[مارماهی‌سانان]][[File:Anguilla anguilla1.jpg|70px]]
}}
}}
}}
|label2=[[Osteoglossocephalai]]
|2={{کلاد
|label1=[[زبان‌استخوانی‌ریخت‌تباران]]
|1= [[زبان‌استخوانی‌سانان]] (incl. [[ماه‌چشم‌سانان]])[[File:F de Castelnau-poissonsPl26 Osteoglossum minus flipped.jpg|70px]]
|label2=[[Clupeocephala]]
|2={{کلاد
|label1=[[Otomorpha]]
|1={{کلاد
|label1=[[شگ‌ماهی‌سانان]]
|1= [[شگ‌ماهی‌سانان]][[File:Clupea harengus Gervais.jpg|70px]]
|label2=
|2={{کلاد
|label1=[[Alepocephali]]
|1= [[ماهیان سربرهنه]][[File:Xenodermichthys copei1 flipped.jpg|70px]]
|label2=[[استخوانچه‌داران]]
|2={{کلاد
|label1=[[Anotophysa]]
|1= [[خامه‌ماهی‌سانان]][[File:Chanos chanos Day.png|70px]]
|label2=[[Otophysa]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[کپورماهی‌سانان]][[File:Cyprinus carpio3.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[کاردماهی‌سانان]][[File:Johann Natterer - Ituí-cavalo (Apteronotus albifrons).jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[تتراسانان]][[File:F de Castelnau-poissonsPl37 (Serrasalmus humeralis).jpg|70px]]
|2=[[گربه‌ماهی‌سانان]][[File:Black bullhead flipped.jpeg|70px]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Euteleostei|Euteleosteomorpha]]
|2={{کلاد
|label1=[[Lepidogalaxii]]
|1= [[سمندرماهی]]
|label2=
|2={{کلاد
|label1=
|1={{کلاد
|label1=[[پیشاخارباله‌داران]]
|1={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان دریایی]][[File:Alepocephalus rostratus Gervais.jpg|70px]]
|2={{کلاد
|1= [[اخترماهیان]]
|2= [[آزادماهیان]] (incl. [[اردک‌ماهی‌سانان]]) [[File:Salmo salar flipped.jpg|70px]]
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Stomiatii]]
|2={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان]][[File:Osmerus mordax flipped.jpg|70px]]
|2= [[اژدهاماهی‌سانان]][[File:Melanocetus murrayi (Murrays abyssal anglerfish).jpg|70px]]
}}
}}
}}
}}
|2=[[Neoteleostei]][[File:Zeus faber.jpg|70px]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
|label2=[[Eurypterygia]]
|2={{کلاد
|label1=[[لوله‌سانان]]
|1= [[لوله‌سانان]]
|label2=[[Ctenosquamata]]
|2={{کلاد
|label1=[[فانوس‌ماهی‌سانان]]
|1=[[فانوس‌ماهی‌سانان]]
|label2=[[خارریختان]]
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|label1=[[دهان‌گردماهی‌سانان]]
|1=[[دهان‌گردماهی‌سانان]]
|label2=[[Paracanthomorphacea]]
|2={{کلاد
|1=[[سوف‌آزادسانان]]
|2={{کلاد
|1=[[طلاکوب‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[چشم‌لوله‌ای]]
|2=[[روغن‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[ریش‌ماهی]]
|1=[[ریش‌ماهی]]
|label2=[[خارباله‌داران]]
|2={{کلاد
|1=[[سنجاب‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[سنجاب‌ماهیان]]
|label2=[[سوف‌ریخت‌تباران]]
|2={{کلاد
|1=[[روده‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[وزغ‌ماهیان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Gobiaria]]
|1={{کلاد
|1=[[Kurtiformes]]
|2=[[Gobiiformes]]
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Scombrimopharia]]
|1={{کلاد
|1=[[سوزن‌ماهی‌سانان]]
|2=[[Scombriformes]]
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Carangimopharia]]
|1={{کلاد
|label1=[[Ovalentaria]]
|1={{کلاد
|1={{کلاد
|1={{کلاد
|1=[[برگ‌ماهیان]]
|2={{کلاد
|1=[[بلنی زندانی]]
|2=[[سیکلید]]
}}
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|1=[[گل‌آذین‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1=[[کپوردندان‌ماهی‌سانان]]
|2=[[منقارماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|1=Ovalentaria incertae sedis
|2=[[ماهی کفال]]
|3=[[Blenniiformes]]
}}
}}
}}
}}
|2={{کلاد
|label1=[[Anabantaria]]
|1={{کلاد
|1=[[مارماهی‌سانان باتلاقی]]
|2=[[Anabantiformes]]
}}
}}
|label2=[[Carangaria]]
|2={{کلاد
|1=Carangaria incertae sedis 1
|2={{کلاد
|1=Carangaria incertae sedis 2
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|1=[[سوف‌های شیشه‌ای]]
|3=[[کفشک‌ماهی]]
}}
}}
|2={{کلاد
|1=[[Carangiformes]]
|2={{کلاد
|1=Carangaria incertae sedis 3
|2=[[Istiophoriformes]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Eupercaria|Percomorpharia]]
|2={{کلاد
|1=Eupercaria incertae sedis
|2=[[زمردماهیان]]
|3=[[Ephippiformes]]
|4=[[Lobotiformes]]
|5=[[Acanthuriformes]]
|6=[[Chaetodontiformes]]
|7=[[Spariformes]]
|8=[[قلابچه‌ماهی]]
|9=[[چهاردندان‌سانان]]
|10=[[Uranoscopiformes]]
|11=[[Pempheriformes]]
|12=[[Centrarchiformes]]
|13=[[سوف‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}-->
 
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteichthyes&redirect=no&useskin=monobook&oldid=593675735|عنوان = Osteichthyes|زبان =انگلیسی|بازیابی =۱۲ فوریه ۲۰۱۴}}
 
== پیوند به بیرون ==
{{انبار-رده}}