تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه دوکوز ایلول»

بدون خلاصه ویرایش
{{Coord|38.4306|N|27.1372|E|source:kolossus-dewiki|display=title}}
{{Infobox University
{{دانشگاه
|نام name= دانشگاه دوکوز ایلول
| تصویر = Dokuz Eylul University logo.png
| native_name = Dokuz Eylül Üniversitesi
|نام = دانشگاه دوکوز ایلول
| image = [[پرونده:Dokuz Eylul University logo.png|118px|Dokuz Eylül University Logo]]
|نوع =(دولتی)
|تأسیس established = ۱۹۸۲
|شهر = [[ازمیر]]
| type = [[دانشگاه دولتی]]
|تأسیس = ۱۹۸۲
| rector = مهمت فوزون
|رئیس = [[Prof. Dr. Mehmet Füzün]]
| faculty = ۳٬۳۲۴
|دانشجویان = ۶۲۶۶۳<ref name=ToolAutoGenRef1>http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/English/Icerik/Icerik.php?KOD=4428</ref>
| students = ۶۲٬۶۶۳
|هیئت علمی = ۳۳۲۴<ref name=ToolAutoGenRef1/>
|شهر city = [[بوجا]]، [[ازمیر]]
|وب‌سایت = http://www.deu.edu.tr
| country = [[ترکیه]]
| postgrad_label = graduate
| campus = [[حومه شهر]]، {{convert|852|acre|km2}}
| free =، [[انجمن جهانی دانشگاه‌ها]]
|وب‌سایت website = [http://www.deu.edu.tr]
}}