تفاوت میان نسخه‌های «دریاچه زریبار»

بدون خلاصه ویرایش
 
[http://www.s-fishing.ir/ پیشنهاد استفاده ورزشی ماهیگیری]
 
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.bbc.com/persian/science/2014/06/140610_at_zarivar_iran آب شیرین زریوار؛ بیماری جدی یک دریاچه دیگر ایران]
[https://khabarban.com/15494034/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA وضعیت حاکم بر دریاچه زریوار مریوان مایه تاسف است]
آب شیرین زریوار؛ بیماری جدی یک دریاچه دیگر ایران
کاربر ناشناس