تفاوت میان نسخه‌های «سارکوم کاپوسی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== شیوع ==
این بیماری اغلب در صورت ضعف دستگاه ایمنی ایجادبروز می‌شودمی‌کند. این ضعف نیز می‌تواند عوامل زیادی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین تضعیف کنندگان دستگاه ایمنی، بیماری ایدز می‌باشد؛ پس می‌توان این بیماری را عامل اصلی ابتلا به بیماری سارکوم کاپوسی دانست.
پژوهش گران این بیماری را بر اساس نحوهٔ ابتلا به چهار دسته تقسیم می‌کنند:
 
کاربر ناشناس