تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''[[پسرعمو پونس]]'' (۱۸۴۷) ترجمه سیروس نویدان، انتشارات کوشش
* ''بهروزی و تیره روزی های روسپیان تحت عنوان فراز و نشیب زندگی بدکاران'' (۱۸۴۷)، ترجمه پرویز شهدی، انتشارات ققنوس. تحت عنوان آتشپاره ترجمه عنایت الله شکیباپور ، انتشارات فرخی. تحت عنوان در اوج قدرت ترجمه عنایت الله شکیباپور ، انتشارات هدف
* '' کانون پوسیدگان'' تحت عنوان مجلس اشراف یا سالن اشیا عتیقه ترجمه موسی فرهنگ ، انتشارات فرخی
*'' آلبر ساواروس'' تحت عنوان کلبه ای در تاریکی ترجمه عنایت الله شکیباپور ، انتشارات فروغی
*'' دوشس دولانژه'' تحت عنوان کمدی انسانی ترجمه عنایت الله شکیباپور، انتشارات شهریار
*'' مسافرخانه سرخ'' ترجمه محمد نجابتی ، انتشارات ققنوس
۵۷

ویرایش