تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Alivaziff/صفحه تمرین»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
|فاتح آ.ب.ب
|Canim yaniyor
|-
|
|تو این شهر
|مصطفی گونگجه
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|bu sehirde
|-
|
|دومان دومان
|کیباریه
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|duman duman
|-
|
|سایه تو
|یوسوف بسک
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|sayende
|-
|
|تو را میخوام
|اسماعیل یاک
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|isterim seni
|-
|
|نزن
|آزریها
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|vurma
|-
|
|من چه گناهی کردم
|مالیک آیهان
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|ne sucum vardi benim
|-
|
|ول کن عشقم
|اشکین
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|birak askim
|-
|
|من چه گناهی کردم
|مالیک آیهان
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|ne sucum vardi benim
|-
|
|من چه گناهی کردم
|مالیک آیهان
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|ne sucum vardi benim
|-
|
|من چه گناهی کردم
|مالیک آیهان
|فاتح آ.ب.ب
|فاتح آ.ب.ب
|ne sucum vardi benim
|-
|}