باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
 
گالری آلات موسیقی موزه متروپولیتن که مدت زمانی به علت بازسازی تعطیل شده بود اخیرا بازگشایی شده است، در این گالری بخشی به معرفی تاثیرگذارترین موسیقی‌دانان قرن بیستم اختصاص داده شده. چند سال بعد از نمایشگاه تنبور مقدس هنر استاد الهی،‌بنا به درخواست موزه متروپولیتن یکی از تنبورهای نورعلی الهی به مدت پنج سال به صورت امانت در اختیار این بخش از موزه قرار داده شده است.
تنبور دارای دو سیم بوده و استاد الهی با افزودن سیم سومی این ساز را متحول کرده است. همچنین هنگام نواختن، از ده انگشت دست استفاده می‌کرده که تکنیک نوینی در نواختن تنبور ابداع کرده است. <ref>https://www.metmuseum.org/art/collection/search/629255</ref>
<ref>https://vimeo.com/127446525</ref>