تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ''کشیش دهکده'' (۱۸۳۹) ترجمه هوشیار رزم آزما، انتشارات جامی
* ''اورسولا میروئه'' (۱۸۴۱) ترجمه روشن آغاخانی تحت عنوان ''اورسولا''، انتشارات اکباتان
* ''گوسفند سیاه'' (۱۸۴۲) یا دختر ماهیگیر (دامگستر )ترجمه سیروس نویدان تحت عنوان ''دلشکسته''، انتشارات کوشش
* ''[[زن سی ساله]]'' (۱۸۴۲) ترجمه [[ادوارد ژوزف]]، انتشارات جامی
* ''آرزوهای بربادرفته'' (۱۸۳۷–۱۸۴۳) ترجمه سعید نفیسی، انتشارات امیرکبیر؛ محمدجعفر پوینده، نشر نی؛ سیروس نویدان، انتشارات درنا
۵۷

ویرایش