باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵۰۸ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
←‏گاهشماری: ابرابزار
 
== گاهشماری ==
* ۱۴۴۳ [[آشیکاگا یوشی‌ماسا]] هشتمین [[شوگون]] شد.
* ۱۴۴۵ [[هوسوکاوا کاتسوموتو]] در [[کیوتو]] ''[[کانری]]'' شد.
* ۱۴۴۹ [[آشیکاگا شیگه‌اوجی]] در [[کانتو]] مشغول به کار شد.
* ۱۴۵۷ [[اوتا دوکان]] [[قلعه ادو]] را ساخت. [[آشیکاگا ماساتومو]] برای کنترل [[کانتو]] به این منطقه فرستاده شد.
* ۱۴۵۸ [[آشیکاگا یوشی‌ماسا]] [[قلعه موروماچی]] را ساخت.
* ۱۴۶۴ [[آشیکاگا یوشیمی]] از طرف برادرشبرادر بزرگترش شوگون یوشی‌ماسا در اداره امور به کار گماشته شد.
* ۱۴۶۵ [[آشیکاگا یوشی‌هیسا]] متولد شد.
* ۱۴۶۶ [[یامانا سوزن]] و [[هوسوکاوا کاتسوموتو]] در نزدیکی کیوتو سپاه جمع کردند.
 
'''آغاز جنگ'''
* ۱۴۶۷ در طی گسترش شورش اونین [[یامانا سوزن]] شورش کرده و [[معبد شوکوکو]] ویران شد.
* ۱۴۶۸ [[آشیکاگا یوشیمی]] (برادر کوچکترِ شوگون هشتم) به جانبداری از [[خاندان یامانا]] پرداخت.
* ۱۴۶۹ یوشی ماسایوشی‌ماسا پسرش یوشی ماسایوشی‌هیسا را به عنوان جانشین انتخاب کرد.
* ۱۴۷۱ بودائیان افراطیشورشی [[ایکو-ایکی]] قدرت را در شمال ژاپن به دست آوردند. [[آساکورا توشی‌کاگه]] فرماندار (''[[شوگو]]''ی) ی [[ولایت اچیزن]] شد.
* ۱۴۷۳ [[یامانا سوزن]] و [[هوسوکاوا کاتسوموتو]] درگذشتند. یوشی‌ماسا که شوگون نهم شده بود، از کار برکنار شد.
* ۱۴۷۷ [[خاندان اوئوچی]] [[کیوتو]] را ترک کردند. پایان شورش اونین.
 
'''عقبه جنگ'''
* ۱۴۸۵ قیام‌های زراعتی در یاماشیرو.
* ۱۴۸۹ مرگ یوشی‌هیسا.
* ۱۴۹۰ پس از مرگ یوشی‌ماسا. [[آشیکاگا یوشی‌تانه]] (پسر [[آشیکاگا یوشیمی]]) دهمین شوگون شد.
* ۱۴۹۲ [[هوجو سویون]] ارباب ایزو شد.
* ۱۴۹۳ یوشی‌تانه کناره(شوگون گیریدهم) برکنار شد و [[آشیکاگا یوشی‌زومی]] به عنوان شوگون یازدهم شروع به کار کرد.
* ۱۴۹۴ [[هوسوکاوا ماساموتو]] [[کانری]] (معاون شوگون) در کیوتو شد.
* ۱۴۹۵ [[اوداوارا، کاناگاوا]] تسخیر شد.
* ۱۴۹۹ [[آتش زدن کوه هیئی (۱۴۹۹)]] توسط [[هوسوکاوا ماساموتو]]
* ۱۵۰۸ [[خاندان اوئوچی]] یوشی‌تانه را به مقام خود بازگرداندند.
* ۱۵۴۵ [[هوجو اوجییاسو]] از نیروهای [[خاندان اوئسوگی]] در [[قلعه کاواگوئه]] شکست خورد.
* ۱۵۵۱ شکست خاندان اوئوچی توسط [[سوئه هاروکاتا]] در [[نبرد میاجیما]].
* ۱۵۵۴ [[خاندان موری]] موفق به تصرف قلمرو خاندان اوئوچی می‌شودشد.
* ۱۵۵۵ درگیری مابین [[اوئسوگی کنشین]] و [[تاکدا شینگن]] در [[نبردهای کاواناکاجیما]]
* ۱۵۶۰ پیروزی [[اودا نوبوناگا]] در [[نبرد اوکه‌هازاما]].