تفاوت میان نسخه‌های «اجازه‌نامه کرییتیو کامنز»

اندکی بهبود ترجمه
(حذف «مجوز نرم‌افزار» چون خود مؤسسه صراحتاً توصیه می‌کند برای نرم‌افزار به کار نرود.)
(اندکی بهبود ترجمه)
| [[پرونده:Cc-sa.svg|40px|Share-alike]]
| [[اشتراک همسان]] (SA)
| مجوز امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی آن را می‌دهد فقط در صورتی که مجوز استفاده همانند اثر اصلی باشد. (همچنین ببینید [[کپی‌لفت]]. را ببینید)
|-
| [[پرونده:Cc-nc.svg|40px|Non-commercial]]
| غیرتجاری (NC)
| مجوز تنها برای مقاصد غیر تجاری امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی آن را می‌دهد فقط برای مقاصد غیرتجاری.
|-
| [[پرونده:Cc-nd.svg|40px|Non-derivative]]
۴۶۹

ویرایش