تفاوت میان نسخه‌های «محرم (خویشاوند)»

فقط حجاب؟
(فقط حجاب؟)
{{بدون منبع}}
'''مَحرَم''' اصطلاحی در [[فقه]] اسلامی است که شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک می‌شود که [[ازدواج]] با آن‌ها [[حرام]] است. البته این واژه در گفتار عامیانه بیشتر به افرادی اشاره دارد که اجرای مقررات مربوط به [[حجاب اسلامی]] در برابر آن‌ها لازم نیست.
 
محارم به سه گروه؛ '''محارم نَسَبی''' (شامل؛ مادر/پدر و اجداد، فرزندان و نوادگان، خواهر/برادر، خواهر/برادر زادگان، عمه/عمو/خاله/دایی) که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، '''محارم سببی''' که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند (شامل؛ مادر/پدر ِ همسر، فرزند/نوه ِ همسر، همسر ِ فرزند، همسر ِ پدر/مادر ) و '''محارم رضاعی''' (که مشابه محارم نسبی است) تقسیم می‌شوند.