تفاوت میان نسخه‌های «احمد نجم‌الدین کبری»

اشتباه تایپی
(محل تولد وآرامگاه)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
* '''فوائح الجمال و فواتح الجلال'''(تصحیح با یک مقدمهٔ جامع در مورد زندگی و آثار نویسنده توسّط [[فریتس مایر]]، ویسبادن، ۱۹۵۷)۴ است.
* '''الاصول العشرة'''
* '''رساله الخائف الهائم من لومه اللائم'''(تصحیح [[ماریان موله]] همراه با رسائل کوچکتر دیگر تحت عنوان Traites mineurs, in Annales Islamologiques(Cario), iv,[1963],1-78): در این رساله امور دهگانه ای، به عنوان شروط اساسی و مهم در رهایی سالک از وساوس شیطایشیطانی معرفی شده‌است.
* '''آداب الصوفیه'''
* '''السائر الحائر الواجد الی الساتر الواحد الماجد'''<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ تصوف (جلد دوم) سیر تطور عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم هجری|نام خانوادگی=دکتر میرباقری فرد|نام=سید علی اصغر|ناشر=سمت|سال=۱۳۹۴|شابک=978-02-0248-4|مکان=|صفحات=۳۸}}</ref>
کاربر ناشناس