تفاوت میان نسخه‌های «شیدا (فیلم)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[پارسا پیروزفر]]
* [[بهزاد فراهانی]]
* [[محمدرضا شریفینیاشریفی‌نیا]]
* [[نادیا دلدارگلچین]]
* [[کمند امیرسلیمانی]]