باز کردن منو اصلی

تغییرات

| [[العاضدلدین‌الله ابومحمدعبدالله]] || [[۵۵۵ (قمری)|۵۵۵ق]]-[[۵۶۷ (قمری)|۵۶۷ق]]/[[۱۱۶۰ (میلادی)|۱۱۶۰م]]-[[۱۱۷۱ (میلادی)|۱۱۷۱م]]
|}
 
== یادداشت‌ها ==
{{پانویس|۱|گروه=پ|اندازه=ریز}}
 
==پانویس==