تفاوت میان نسخه‌های «هرمز گرجی‌بیانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|فرزندان= بابک گرجی‌بیانی، پگاه گرجی‌بیانی
|والدین= میرزا حسین گرجی‌بیانی (پدر)، پوراندخت حشامی (مادر)
|آرامگاه= [[گورستانآرامستان باغ فردوس|گورستانآرامستان باغ فردوس کرمانشاه]]
|نحوه مرگ= تیرباران
|مدفن=
کاربر گمنام