باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]]
| وزیر۱ = [[سید منصور رضوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان حفاظت محیط‌زیستمحیط زیست ایران|رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیستمحیط زیست]]
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۶۸