باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== وزیران ==
* [[ناصر میناچی]] (۱۳۵۸–۱۳۵۷۱۳۵۹–۱۳۵۷)
* [[عباس دوزدوزانی]] (۱۳۶۰–۱۳۵۸۱۳۶۰–۱۳۵۹)
* [[عبدالمجید معادیخواه]] (۱۳۶۱–۱۳۶۰)
* [[میرحسین موسوی]] (سرپرست) (۱۳۶۱)
* [[سید محمد خاتمی]] (۱۳۷۰–۱۳۶۱۱۳۷۱–۱۳۶۱)
* [[علی اردشیر لاریجانی]] (۱۳۷۲–۱۳۷۰۱۳۷۲–۱۳۷۱)
* [[سید مصطفی میرسلیم]] (۱۳۷۶–۱۳۷۲)
* [[عطاء اللهعطاءالله مهاجرانی]] (۱۳۷۹–۱۳۷۶)
* [[احمد مسجد جامعیمسجدجامعی]] (۱۳۸۴–۱۳۷۹)
* [[محمدحسین صفار هرندی]] (۱۳۸۸–۱۳۸۴)
* [[محمد حسینی (وزیر)|سید محمد حسینی]] (۱۳۹۲–۱۳۸۸)<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.ershad.ir/ershad.net/pages/Ministers.aspx| عنوان = پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی| تاریخ بازدید = ۱۰ آبان ۱۳۸۷| ناشر = وب‌گاه رسمی | زبان = فارسی}}</ref>
* [[علی جنتی]] (۱۳۹۵-۱۳۹۲)
* [[سید رضاعباس صالحی امیری]] (سرپرست) (۱۳۹۵-۱۳۹۶)
* [[سیدرضا عباسصالحی صالحیامیری|سید عباسرضا صالحصالحی شریعتیامیری]] (۱۳۹۵-۱۳۹۶-اکنون) (وزیر)
* [[سید عباس صالحی]] (۱۳۹۶-اکنون)
 
== منابع ==