تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

بدون خلاصه ویرایش
| تاریخ انحلال = ۲۳ مرداد ۱۳۶۸
| رییس دولت = [[میرحسین موسوی]]
| پیشینه رییس دولت = [[نخست‌وزیر دولت ایران|نخست‌وزیر]] {{کوچک|(۱۳۶۴–۱۳۶۰)}}{{سخ}}[[وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح|سرپرست وزارت دفاع]] {{کوچک|(۱۳۶۳)}}{{سخ}}[[وزارت آموزش و پرورش|سرپرست وزارت آموزش و پرورش]] {{کوچک|(۱۳۶۳)}}{{سخ}}[[وزارت صنایعراه و معادن ایرانشهرسازی|سرپرست وزارت معادن و فلزاتمسکن]] {{کوچک|(۱۳۶۲۱۳۶۳–۱۳۶۲)}}{{سخ}}[[وزارت راهصنایع و شهرسازیمعادن ایران|سرپرست وزارت مسکنمعادن و فلزات]] {{کوچک|(۱۳۶۲)}}{{سخ}}[[وزارت جهاد کشاورزی|سرپرست وزارت کشاورزی]] {{کوچک|(۱۳۶۲)}}{{سخ}}[[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|سرپرست وزارت ارشاد ملی]] {{کوچک|(۱۳۶۱)}}{{سخ}}[[وزارت امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]] {{کوچک|(۱۳۶۰)}}
| جانشین رییس دولت =
| رییس کشور = [[سید روح‌الله خمینی]] {{کوچک|(۱۳۶۸–۱۳۶۴)}}{{سخ}}[[سید علی خامنه‌ای]] {{کوچک|(۱۳۶۸)}}
| شمار عضوها = ۲۳ + ۱ [[وزیر مشاور]]
| شمار اعضای پیشین = ۴۶ [[وزیر (دولت)|وزیر]]
| شمار مجموع = ۲۷۲۹ [[وزیر (دولت)|وزیر]] + ۱ [[وزیر مشاور]]
| انتخابات = [[انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۳)|انتخابات مجلس ۱۳۶۳]]{{سخ}}[[انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۷)|انتخابات مجلس ۱۳۶۷]]
| آخرین انتخابات = [[انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۶۸)|انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۶۸]]
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="64-8-6"/><ref name="67-6-29"/>
 
| وزیر۲ = ؟
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۳۶۷
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="68-6-7"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
 
| وزیر۱ = [[غلامرضا فروزش]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۶۲۹ آبانشهریور ۱۳۶۴۱۳۶۷
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۹۷ شهریور ۱۳۶۷۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="67-6-29"/><ref name="68-6-7"/>
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان انرژی اتمی ایران|رئیس سازمان انرژی اتمی ایران]]
| وزیر۱ = [[رضا امراللهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ مهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
}}