تفاوت میان نسخه‌های «دولت پنجم جمهوری اسلامی ایران»

| عنوان = [[رئیس‌جمهور ایران|رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = جامعه روحانیت مبارز
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="1368"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[دفتر رئیس‌جمهور ایران|رئیس دفتر رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[سید محمد میرمحمدی (زاده قم)|سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مردادشهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری]]
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مردادشهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|دبیر هیئت دولت]]
| وزیر۱ = حسین رحیم‌زاده
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = معاون اجرایی
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مردادشهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون امور حقوقی و مجلس
| وزیر۱ = [[عطاءالله مهاجرانی|سید عطاءالله مهاجرانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۳۰ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| عنوان = [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]]
| وزیر۱ = [[سید منصور رضوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = [[سازمان انرژی اتمی ایران|رئیس سازمان انرژی اتمی]]
| وزیر۱ = [[رضا امراللهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = [[سازمان حفاظت محیط زیست ایران|رئیس سازمان حفاظت محیط زیست]]
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = [[سازمان برنامه و بودجه|رئیس سازمان برنامه و بودجه]]
| وزیر۱ = [[مسعود روغنی زنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل