باز کردن منو اصلی

تغییرات

| عنوان = [[رئیس‌جمهور ایران|رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = جامعه روحانیت مبارز
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2165 |عنوان=نامه به حجةالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی و استعفا از سمت ریاست جمهوری |ناشر=دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای |تاریخ=۲۵ مرداد ۱۳۶۸ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[دفتر رئیس‌جمهور ایران|رئیس دفتر رئیس‌جمهور]]
| وزیر۱ = [[سید محمد میرمحمدی (زاده قم)|سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مردادشهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری]]
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مردادشهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ = [[محمد هاشمی رفسنجانی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.iripo.ir/news/2911 |عنوان=محمد هاشمی|نهاد ریاست‌جمهوری |ناشر=[[نهاد ریاست‌جمهوری ایران]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
| عنوان = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|دبیر هیئت دولت]]
| وزیر۱ = حسین رحیم‌زاده
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۱ = [[محمدرضا نعمت‌زاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۳۲۹ مهرمرداد ۱۳۷۳۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبعوزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/><ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636529263829343993.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۲۵۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۷۳ |تاریخ بازبینی=۲۰ فروردین ۱۳۹۷}}</ref>
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ = [[محمدرضا نعمت‌زاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۳ مهر ۱۳۷۳
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636529263829343993.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۴ جلسه ۲۵۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۱۳ مهر ۱۳۷۳ |تاریخ بازبینی=۲۰ فروردین ۱۳۹۷}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون اجرایی
| وزیر۱ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مردادشهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون امور حقوقی و مجلس
| وزیر۱ = [[عطاءالله مهاجرانی|سید عطاءالله مهاجرانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۳۰ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| عنوان = [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی]]
| وزیر۱ = [[سید منصور رضوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۲ = [[سید محمد میرمحمدی (زاده قم)|سید محمد میرمحمدی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع =
| عنوان = [[سازمان انرژی اتمی ایران|رئیس سازمان انرژی اتمی]]
| وزیر۱ = [[رضا امراللهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = حزب کارگزاران سازندگی
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان برنامه و بودجه|رئیس سازمان برنامه و بودجه]]
| وزیر۱ = [[مسعود روغنی زنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[محمدرضاحمید نعمت‌زادهمیرزاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۳مرداد مهر ۱۳۷۳۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۹۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۲ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان حفاظت محیط زیست ایران|رئیس سازمان حفاظت محیط زیست]]
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان برنامه و بودجه|رئیس سازمان برنامه و بودجه]]
| وزیر۱ = [[مسعود روغنی زنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[حمید میرزاده]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۲ مرداد ۱۳۷۶
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع =
}}
{{پایان جدول هیئت دولت}}