تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

جز
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
 
| وزیر۲ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۱۴ مهر ۱۳۷۲
| وزیر۲ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۲ـمنبع =
 
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.asriran.com/fa/news/288069/وزیران-اقتصاد-از-آغاز-جمهوری-اسلامی-تا-کنون-چشم-باب-همایون-به-مرد-دوازدهم |عنوان=وزیران اقتصاد از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون: چشم «باب همایون» به مرد دوازدهم |ناشر=[[عصر ایران]] |تاریخ=۷ مرداد ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
}}
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۱ـمنبع =