تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

جز
| وزیر۱ = [[میرحسین موسوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ مهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636480018114610768.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۲ جلسه ۱۷۹ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۲۱ مهر ۱۳۶۴ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503275328297009.pdf |عنوان=مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۱۳۰ |ناشر=[[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی]] |تاریخ=۲۵ مرداد ۱۳۶۸ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ = حسین رحیم‌زاده
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ؟
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="64-8-6"/><ref name="67-6-29"/>
 
| وزیر۲ = ؟[[عبدالحسین وهاجی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = ۱۳۶۷
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="68-6-7"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = نیروی نظامی
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="67-6-29"/><ref name="68-6-7"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ = [[عطاءالله مهاجرانی|سید عطاءالله مهاجرانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ = [[ابوالحسن فیروزآبادی|سید ابوالحسن فیروزآبادی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ = [[علیرضا معیری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://cire.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=352 |عنوان=شرح حال مسئولان سابق |ناشر=مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی [[وزارت امور خارجه ایران|وزارت امور خارجه]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
| وزیر۱ = [[گودرز افتخار جهرمی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ مهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://cila.ir/portal/home/?generaltext/267108/267186/ریاست-مرکز |عنوان=ریاست مرکز |ناشر=مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
| وزیر۱ = [[سید منصور رضوی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ مهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ = [[رضا امراللهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ مهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ = [[احمد درگاهی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ آبان ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۳۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="tasnim1">{{یادکرد وب |نشانی=https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/11/107962/هفت-رئیس-بعد-از-انقلاب-در-سازمان-محیط-زیست-چه-کسی-در-دولت-روحانی-بر-صندلی-ریاست-می-نشیند |عنوان=هفت رئیس بعد از انقلاب در سازمان محیط زیست/ چه کسی در دولت روحانی بر صندلی ریاست می‌نشیند؟ |ناشر=[[خبرگزاری تسنیم]] |تاریخ=۱۱ مرداد ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref>