تفاوت میان نسخه‌های «دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران»

بدون خلاصه ویرایش
| جانشین رییس دولت =
| رییس کشور = [[سید روح‌الله خمینی]] {{کوچک|(۱۳۶۸–۱۳۶۴)}}{{سخ}}[[سید علی خامنه‌ای]] {{کوچک|(۱۳۶۸)}}
| شمار عضوها = ۲۳ [[وزیر (دولت)|وزیر]] + ۱ [[وزیر مشاور]]
| شمار اعضای پیشین = ۶ [[وزیر (دولت)|وزیر]]
| شمار مجموع = ۲۹ [[وزیر (دولت)|وزیر]] + ۱ [[وزیر مشاور]]
 
| وزیر۲ = [[عبدالحسین وهاجی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = شهریور ۱۳۶۷
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="CIA">{{citation|author=|title=Directory of Iranian Officials: A Reference Aid|url=https://ia801200.us.archive.org/4/items/directoryofirani1988wash/directoryofirani1988wash.pdf|publisher=[[سیا|Central Intelligence Agency]]|page=11|date=November 1988|access-date=3 July 2018}}</ref>
| وزیر۲ـمنبع =
}}
{{جدول هیئت دولت
}}
{{جدول هیئت وزارت
| وزارت = [[وزیر مشاور|وزیران مشاور]]
}}
 
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان برنامه و بودجه|رئیس سازمانوزیر برنامه و بودجه]]
| وزیر۱ = [[مسعود روغنی زنجانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۶ آبان ۱۳۶۴
| عنوان = معاون امور حقوقی و مجلس
| وزیر۱ = [[عطاءالله مهاجرانی|سید عطاءالله مهاجرانی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = آبان ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="CIA"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون امور دفاعی
| وزیر۱ = [[ابوالحسن فیروزآبادی|سید ابوالحسن فیروزآبادی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ آبان ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="CIA"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = معاون سیاسی
| وزیر۱ = [[علیرضا معیری]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = آذر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="CIA"/><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://cire.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=352 |عنوان=شرح حال مسئولان سابق |ناشر=مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی [[وزارت امور خارجه ایران|وزارت امور خارجه]] |تاریخ= |تاریخ بازبینی=۱۰ تیر ۱۳۹۷}}</ref>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="CIA"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="CIA"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان تربیت بدنی|رئیس سازمان تربیت بدنی]]
| وزیر۱ = [[احمدسید درگاهیاسماعیل داودی شمسی|سید اسماعیل داودی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ مهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵بهمن مرداد ۱۳۶۸۱۳۶۴
| وزیر۱ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۱ـمنبع =
 
| وزیر۲ = [[احمد درگاهی]]
| وزیر۲ـآغاز تصدی = بهمن ۱۳۶۴
| وزیر۲ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۲ـحزب = فعال سیاسی مستقل
| وزیر۲ـمنبع = <ref name="CIA"/>
}}
{{جدول هیئت دولت
| عنوان = [[سازمان حفاظت محیط زیست ایران|رئیس سازمان حفاظت محیط زیست]]
| وزیر۱ = [[هادی منافی]]
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۲۱ آبانمهر ۱۳۶۴
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۶۸
| وزیر۱ـحزب = حزب جمهوری اسلامی