باز کردن منو اصلی

تغییرات

|[[کیومرث پارسای]]
|[[انتشارات آریابان]]
|-
|۱۹۸۵
|[[عشق سال‌های وبا]]
|El amor en los tiempos del cólera
|[[بهمن فرزانه]]
|[[انتشارات ققنوس]]
|-
|۱۹۸۹