تفاوت میان نسخه‌های «سلطان مسعود غزنوی»

جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: بوسهل⟸ابوسهل، سربرآوردن⟸سر برآوردن، کزدند⟸کردند، نطیر⟸نظیر، دارکردن⟸دار کردن، ملکداری⟸ملک‌داری، نابودکرد⟸نابود کرد)
|-
 
||۱||تاریخ مسعودی معروف به [[تاریخ بیهقی]]||ابوالفضل بیهقی||تاریخ سلسله‌ای || سرگذشت روزگار سلطان مسعود غزنوی است ولی از ادوار پیشین و مناسبات آنان نیز [[سامانیان]] و [[آل بویه]] بیان شده‌است||نویسنده کتاب خود از دبیران دستگاه دیوانسالاری دوران غزنوی است او در گزارش رویدادها دقت و حوصله فراوانی به خرج می‌دهد و بسیاری از جزئیات را برای خواننده بازگو می‌کند و جانب انصاف و بی‌طرفی را رعایت کرده‌است{{مدرک}}||
|-
||۲||زین الاخبار||عبدالحی بن ضحاک گردیزی||تاریخ سلسله‌ای || شرح حال و روزگار غزنویان از آغاز تا جلوس مودودبن مسعود ||نخستین اثر تاریخ عمومی به زبان فارسی به‌شمار می‌رود||<ref>{{پک|فروزانی|۱۳۹۳|ک=غزنویان از پیدایش تا فروپاشی|ص=۱۰}}</ref>
||۳||مجمل التواریخ و القصص||مولف ناشناخته||تاریخ سلسله‌ای ||اشاراتی مختصر به تاریخ غزنویان تا زمان خود و به ویژه درگیری‌های آنان با [[سلجوقیان]] می‌نماید||||
|-
||۴||طبقات ناصری||منهاج الدین بن سراج الدین جوزجانی ||تاریخ سلسله‌ای ||استفاده از منابعی نظیر قسمتهای گمشده تاریخ بیهقی و برخی وقایع مربوط به قراخانیان و غوریان{{مدرک}} ||||پیدایش دولت غزنویان و مناسبات غزنویان و غوریان.
|-
||۵||تاریخ سیستان||مجهول المولف||تاریخ محلی ||پاره‌ای اطلاعات راجع به غزنویان و سلجوقیان در اختیار محقق قرار می‌دهد ||||برای مسایل سیاسی و اجتماعی عصر غزنوی می‌تواند سودمند باشد
|-
||۶||تاریخ بیهق||ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق||تاریخ محلی ||منبعی ارزشمند برای دوران غزنویان||استفاده از مشارب التجارب، بخش مهمی از وقایع تاریخ غزنویان را آورده‌است و همچنین ذیلی بر تاریخ یمینی بوده‌است{{مدرک}}||اقدامات سیاسی و نظامی غزنویان به ویژه در [[خراسان]]
|-
||۷||تاریخ نیشابور||ابوعبدالله محمد نیشابوری معروف به الحاکم نیشابوری||تاریخ محلی ||شرح حال علمای دینی نیشابور||||ذیل‌های کتاب نظیر ابوالحسن عبدالغافر فارسی بنام السیاق فی التاریخ برخی گزارشهای پراکنده از روزگار غزنویان را برای پژوهشگر فراهم می‌کند.{{مدرک}}
|-
||۸||نسایم الاسحار من لطائم الاخبار||ناصرالدین منشی کرمانی ||تاریخ وزارت ||شرح حال وزرای دولتهای ایرانی و خلافت عباسی||||اطلاعات سودمندی دربارهٔ وزرای عصر غزنوی به دست می‌دهد{{مدرک}}
|-
||۹||آثار الوزراء||سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی||تاریخ وزارت ||اطلاعات سودمندی دربارهٔ وزرای عصر غزنوی به دست می‌دهد||علاوه بر این که استفاده گسترده‌ای از مطالب نسایم الاسحار کرده‌است در شرح وزیران عصر غزنوی پاره از اطلاعات را نیز از منابع دیگر از جمله کتاب مفقوده'' مقامات ابونصر مشکان'' گزارش کرده‌است{{مدرک}}||
|-
||۱۰||سیرالملوک یا سیاست‌نامه|| خواجه نظام الملک طوسی||سیاست نامه ای||||او هر چند به عصر سلجوقی تعلق داشت اما در روزگار جوانی با دیوانسالاری غزنوی پیوسته بود و نمونه غزنوی خود پذیرفته‌است.{{مدرک}}||
|-
||۱۱||قابوس‌نامه ||کیکاوس بن اسکندر وشمگیر زیاری||سیاست نامه ای||هم از جهت مناسبات زیاریان و غزنویان و هم به دلیل اقامت چند ساله نویسنده آن در دربار مودودبن مسعود غزنوی دارای برخی اطلاعات از روزگار غزنوی است.{{مدرک}}||||
|-
||۱۲||الانساب سمعانی||||تذکره‌های رجال دینی||| ||چه مؤلف علاوه بر شرح حال و نسب برخی از فرمانروایان روزگاران گذشته از جمله روزگار غزنوی را نیز در کتاب خود ضبط کرده‌است.{{مدرک}}||
|-
||۱۳||وفیات الاعیان||ابوالعباس احمد معروف به ابن خلکان||تذکره‌های رجال دینی ||شرح حال برخی علما||||
|-
||۱۴|| ارشاد الاریب الی معرفه الادیب معروف به معجم الادبا||یاقوت حموی ||تذکره‌های رجال دینی ||شرح حال دانشمندان اسلامی و به ویژه شاعران و ادیبان است. این کتاب نیز همانند نمونه‌های پیشین شرح حال بخشی از دیوان‌سالاران و ادبای عصر غزنوی را نیز در بر می‌گیرد.{{مدرک}}||||
|-
||۱۵||یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر||ابومنصور محمد ثعالبی||تذکره‌های ادبی ||بخشی از این کتاب گزارش‌های سودمندی دربارهٔ زندگی و شعر شاعران عصر غزنوی و نمونه اشعار آنان وجود دارد که علاوه بر روشن شدن بخشی از تاریخ ادبی آن روزگار پاره‌ای از مسایل سیاسی اجتماعی آن عصر نیز از خلال شرح حال‌ها و نمونه شعرهای شاعران قابل دست یابی است{{مدرک}}||||ذیل ابوالحسن علی باخزری بر یتیمه الدهر بنام دمیه القصر و عصره اهل العصر در همین زمینه می‌تواند مفید باشد.{{مدرک}}
|}
 
۲۴٬۲۰۳

ویرایش