باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| president1 =
| term_start1 = ۸ ژوئیه ۲۰۰۴
| term_end1 = تا۸ کنونژوئیه ۲۰۱۶
| predecessor1 = Thomas Klestil
| successor1 = [[الکساندر فن در بلن]]
| office2 = [[رئیس مجلس]] [[اتریش]]
| president2 =