باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| term_start1 = ۸ ژوئیه ۲۰۰۴
| term_end1 = ۸ ژوئیه ۲۰۱۶
| predecessor1 = Thomas[[تامس Klestilکلستیل]]
| successor1 = [[الکساندر فن در بلن]]
| office2 = [[رئیس مجلس]] [[اتریش]]