ر مینور: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: رمینور⟸ر مینور، سی‌بمل⟸سی بمل
(زیرنمایان)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: رمینور⟸ر مینور، سی‌بمل⟸سی بمل)
| fourth_pitch =سل
| fifth_pitch =لا
| sixth_pitch = سی‌بملسی بمل
| seventh_pitch = دو
}}
\clef treble \key d \minor \time 7/4 \hide Staff.TimeSignature d4^\markup "گام ر مینور ملودیک" e f g a b cis d c! bes! a g f e d2
}</score>
== آثار در رمینورر مینور ==
* [[سمفونی در ر مینور (فرانک)]]
* [[سمفونی شماره ۴ (شومان)]]