ر مینور: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۷ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
←‏تعریف: ترجمه رایج دارند
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: رمینور⟸ر مینور، سی‌بمل⟸سی بمل)
(←‏تعریف: ترجمه رایج دارند)
\clef bass \key d \minor
}</score>
* در گام '''ر مینور هارمونیکهماهنگ''' (یا ر مینور هارمونیک)، نت «دو» نیم پرده [[گام کروماتیک|کروماتیک]] به بالا تغییر می کند
:
:<score vorbis="1" lang="lilypond">\relative c' {
\clef treble \key d \minor \time 7/4 \hide Staff.TimeSignature d4^\markup "گام ر مینور هارمونیک" e f g a bes cis d cis bes a g f e d2
}</score>
* در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالا رونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین رونده به حالت اصلی خود برگردد، '''ر مینور ملودیکنغمگی''' (یا ر مینور ملودیک) است
:<score vorbis="1" lang="lilypond">\relative c' {
\clef treble \key d \minor \time 7/4 \hide Staff.TimeSignature d4^\markup "گام ر مینور ملودیک" e f g a b cis d c! bes! a g f e d2
}</score>
 
== آثار در ر مینور ==
* [[سمفونی در ر مینور (فرانک)]]