تفاوت میان نسخه‌های «چالش فراهنجار یک میلیون دلاری»

جز
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
'''چالش فرامعمول (ما وراء الطبیعة) یک میلیون دلاری''' ({{lang-en|One Million Dollar Paranormal Challenge}}) اشاره به پرداخت پاداش یک میلیون دلار توسط [[بنیاد آموزشی جیمز رندی|بنیاد رندی]] به کسی که بتواند در شرایط دقیق آزمایشگاهی شواهدی برای وجود پدیده‌ها، نیروی [[فراهنجار]] یا [[فراطبیعی]] بیاورد، دارد. این چالش برای نخستین بار در سال ۱۹۶۴ مطرح شد و از آن زمان، هزاران نفر برای دریافت این جایزه تلاش کردند که تا کنون هیچ‌کدام موفق به دریافت آن نشده‌اند.
 
== تاريخچهتاریخچه ==
جيمزجیمز رانديراندی ([https[://en.wikipedia.org/wiki/James_Randi:James Randi|James Randi]])در یک بحث رادیویی، زمانی که یک متخصص روانشناسی او را در رابطه با put [his] money where [his] mouth is) " «حرف زدن کافی نیست.. باعمل نشون بده!»"(<ref>"JREF Challenge FAQ". James Randi Educational Foundation. Retrieved 2012-12-18</ref> به چالش کشید، ایده برای این چالش را پدید آورد، پدیدآورد، رنديرندی در سال 1964۱۹۶۴ پيشنهادپیشنهاد 1000۱۰۰۰ دلار و سپس 10000۱۰۰۰۰ دلار را داد. مدتيمدتی بعد، كمپانيکمپانی لكسينگتونلکسینگتون برادكستينگبرادکستینگ (Lexington [https[://en.wikipedia.org/wiki/Lexington_Broadcast_Services_Company:Lexington Lexington_Broadcast_Services_CompanyBroadcast Services Company|Lexington Broadcast Services Company]]Broadcasting) از رنديرندی درخواست كردکرد تا نمايشينمایشی را تحت عنوان $100,000 Psychic Prize اجرا كندکند. ايناین كمپانيکمپانی مبلغ 90000۹۰۰۰۰ دلار را به مبلغ 10000۱۰۰۰۰ دلار پيشنهادپیشنهاد شده توسط رنديرندی افزود. در نهايتنهایت يكيیکی از دوستان رنديرندی به نام ريكریک ادامز [https[://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Adams_%28Internet_pioneer%29:Rick Rick_AdamsAdams (Internet pioneer)|Rick Adams]كه]که از پيشگامانپیشگامان اينترنتاینترنت بود، مبلغ 1000000۱۰۰۰۰۰۰ دلار (يكیک ميليونمیلیون دلار) برايبرای مبلغ جايزهجایزه اهدا كردکرد.<ref> "The Demystifying Adventures of the Amazing Randi". Retrieved September 5, 2009.SF Weekly, August 24, 2009, online version, page 2: "One of his friends, Internet pioneer Rick Adams, put up $1 million in 1996."</ref> در رسانهرسانه‌ها ها گاهيگاهی از ايناین جايزهجایزه به عنوان "پاداش (جايزهجایزه) رنديرندی " ياد ميیاد شودمی‌شود.
 
== منابع ==