باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ ماه پیش
جز
4nn1l2 صفحهٔ جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی را به جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان که تغییرمسیر بود منتقل کرد: مطابق فارسی تاجیکستان
۴۱٬۱۸۹

ویرایش