باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ ماه پیش
جز
4nn1l2 صفحهٔ جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی را به جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان که تغییرمسیر بود منتقل کرد: مطابق فارسی تاجیکستان
۴۱٬۲۵۹

ویرایش