باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 23893260 توسط 86.55.243.77 (بحث)
** دهستان سرا
** دهستان میرده
شهر: [[سقز]] و مرکز بخش
* [[بخش زیویه]]
** دهستان صاحب
** دهستان گل تپه
شهر: [[صاحب (شهر)|صاحب]] و مرکز بخش
* [[بخش امام]]
** دهستان امام
** دهستان خورخوره
** دهستان تیلکوه
** دهستان خورخوره
مرکز بخش روستای سنته
** دهستان گل تپه
** دهستان صاحب
شهر: [[صاحب (شهر)|صاحب]] و مرکز بخش
* [[بخش سرشیو (سقز)|بخش سرشیو]]
** دهستان چهل چشمه غربی
** دهستان ذوالفقار
 
مرکز بخش روستای حسن سالاران
{{استان کردستان}}
{{ایران-خرد}}